Gun Mayhem

5/ 5    1 ratings

Gun Mayhem là một trò chơi bắn súng được thiết kế dành cho 2 người, 3 người và tối đa là 4 người. Khi tham gia vào các trò chơi, bạn và bạn bè của bạn chọn để tạo ra một nhân vật và thay đổi tên theo ý thích của bạn. Sau đó, người đứng đầu đến thư viện để lấy một khẩu súng tốt đẹp và có thiệt hại đáng kể. Sau khi chọn, hãy đến đấu trường. Có đấu mười, đến lượt nó, từng lĩnh vực tương ứng với 1 mức. Bạn và bạn bè của bạn chuyển sang lửa trong từng lĩnh vực. Mỗi trường sẽ có địa hình khác nhau và địa hình, do đó bạn cần phải nắm vững các trò chơi mà chúng tôi sẽ hướng dẫn dưới đây để di chuyển một cách nhanh chóng và chính xác.