Clear vision 5

5/ 5    1 ratings

Rõ ràng Vision 5 là phần mới nhất của hit bắn tỉa trò chơi loạt trên cộng đồng trực tuyến. Bối cảnh diễn ra khi nhân vật được bắn từ một công việc dọn dẹp tại một siêu thị, phải trả cho cuộc sống ông bị sát hại theo yêu cầu. Kiểm tra các yêu cầu và đi đến địa điểm đó, tìm kiếm, bắn các mục tiêu chính xác. Sau đó nhận được một phần thưởng để mua thiết bị tiên tiến hơn và đáp ứng các yêu cầu khác