Raze 2

5/ 5    1 ratings

Raze 2 là phần thứ hai của trò chơi zombie giết chết. Phần 2 này có rất nhiều cải tiến, về nhân vật, kẻ thù, vũ khí cùng với giao diện trò chơi hấp dẫn hơn. Người chơi được trang bị vũ khí , nhân vật tùy biến và chế độ chơi và có thể tương tác với nhiều mặt hàng khác trong mỗi cấp. Phá hủy tất cả các zombies để hoàn thành cấp độ và mở khóa cấp độ tiếp theo.