Snail Bob 4

5/ 5    1 ratings

Trong ỐC BOB 4 , ốc Bob đã được mời tham gia một chuyến bay vào không gian, ốc bọc lên trên đường đi đến trung tâm của vũ trụ. Tuy nhiên con đường ở trung tâm là khá khó hiểu, đảo ngược trọng lực để vượt qua những rào cản Bob và cố gắng để thu thập tất cả ba ngôi sao ẩn trong từng giai đoạn. Xin hãy giúp Bob.