Monkey Go Happy 2

5/ 5    1 ratings

Khỉ Go Chúc mừng 2 hai con khỉ đang rất buồn và hạnh phúc một lần nữa bằng cách hoàn thành những thách thức. Có 75 giai đoạn thiết kế đẹp tương ứng với 75 thách thức. Trong mỗi thử thách, bạn cần phải kết hợp các mục có sẵn để thực hiện một cụ thể hành động , chẳng hạn như dừa, chụp chim, đốt pháo và nhiều hành động khác. Thách thức sẽ dần dần tăng lên trong khó khăn theo các mức sau