Strike Force Heroes 2

5/ 5    1 ratings

Strike Force Heroes 2 là một trò chơi hành động bắn súng của virus. Trò chơi được phát triển nhanh và người chơi có thể chọn vũ khí để tham gia vào chế độ chơi khác nhau. Phần 2 của The vũ khí đã được nâng cấp hơn và có mục tiêu features.The thú vị hơn vẫn còn để giết tất cả kẻ thù và nâng cấp nhân vật của bạn để giành chiến thắng trong các cấp trò chơi.