Monkey Go Happy 3

5/ 5    1 ratings

Khỉ Go Chúc mừng 3 , nhiệm vụ của bạn vẫn là để hoàn thành thách thức đối với con khỉ buồn trở nên hạnh phúc. Trong phần này, những vấn đề hoàn toàn mới và khó khăn hơn nhiều. Bạn nhìn xung quanh khu vực này, tìm các mục, và kết nối chúng thành một hành động hợp lý, sau đó con khỉ sẽ buồn. Hoàn thành những thách thức nhanh nhất để tiết kiệm thời gian và đạt được điểm cao.