Puzzle Bobble

5/ 5    1 ratings

Puzzle Bobble là một cực kỳ thú vị trò chơi câu đố có nhiệm vụ là để loại bỏ tất cả các bong bóng ở mỗi cấp trong thời gian nhanh nhất. Bong bóng màu sắc khác nhau được đưa ra, quả bóng chụp cùng màu từ 2 hoặc nhiều hơn quả bóng để phá vỡ chúng. Phá vỡ tất cả các quả bóng được để hoàn thành trò chơi. Có rất nhiều cấp độ chơi với sự sắp xếp của quả bóng khác nhau.