FireBoy and WaterGirl 3 in The Ice Temple

5/ 5    1 ratings

Fireboy và Watergirl 3 trong Đền Ice khám phá ra những bí ẩn của ngôi đền băng bởi hai nhân vật Fireboy và Watergirl. Hai nhân vật sẽ gặp phải rất nhiều bẫy và câu đố, giúp họ vượt qua bằng cách sử dụng những lợi thế mà họ có. Nó có thể được đóng băng laser với một laser hoặc đi xung quanh hồ chứa đầy bọt dung nham nóng chảy. Kho báu thu thập và mở khóa cấp độ tiếp theo.