Clear vision 5

5/ 5    1 ratings

วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน 5เป็นส่วนที่ล่าสุดตีมือปืนเกมซีรีส์ในชุมชนออนไลน์ การตั้งค่าที่จะเกิดขึ้นเมื่อตัวละครจะถูกไล่ออกจากงานทำความสะอาดในซูเปอร์มาร์เก็ตที่จะจ่ายสำหรับชีวิตเขาฆ่าตามความต้องการ ตรวจสอบความต้องการและไปยังสถานที่ที่ค้นหายิงเป้าหมายที่แน่นอน จากนั้นได้รับโบนัสที่จะซื้ออุปกรณ์ที่ทันสมัยมากขึ้นและตอบสนองความต้องการอื่น ๆ