Clear Vision

5/ 5    1 ratings

Rõ ràng tầm nhìn trở thành một chuyên gia bắn tỉa , hoàn thành tất cả các nhiệm vụ bạn đang thuê. Thường xuyên kiểm tra máy tính của bạn để xem giao dịch mới và có được ra khỏi nhà để tìm kiếm và loại bỏ các mục tiêu. Trở về nhà để nghỉ ngơi sau mỗi nhiệm vụ hoặc tìm và thực hiện nhiệm vụ tiếp theo. Có rất nhiều nhiệm vụ khác nhau, hoàn thành nhiệm vụ để nâng cấp vũ khí.