Snail Bob 6

5/ 5    1 ratings

Ốc Bob trở lại! nhưng lần này anh ấy trong tinh thần của ngày lễ, giống như tinh thần Giáng rõ ràng hơn. Mục tiêu của bạn trong ốc bob 6 là để giúp đỡ bob có một Giáng sinh vui vẻ vĩ đại bằng cách giúp anh thoát khỏi câu đố này để anh có thể dành Giáng sinh với gia đình ốc xinh xắn này.