vex 3

5/ 5    1 ratings

Làm phật ý 3 trở lại với nền tảng nguy hiểm hơn, và nhiệm vụ của bạn vẫn là để giúp đỡ các nhân vật vượt qua thách thức, rất nhiều mối nguy hiểm để chinh phục tất cả các cấp độ chơi trong thời gian ngắn. Bạn có thể di chuyển linh hoạt trong nền tảng để vượt qua 10 "tiêu chuẩn" và 9 "thách thức" giai đoạn. Chạm vào lá cờ ở các cấp độ, đó là trạm kiểm soát giúp bạn tiết kiệm được tiến độ, nơi bạn hồi sinh khi bạn chết.