Earn to Die 2

5/ 5    1 ratings

Bạn sẽ bắt đầu với một chút tiền trong tay của bạn và một chiếc xe trên đường. Phiên bản này của Kiếm to Die 2 cũng có chế độ Story với nội dung câu chuyện lên đến 5 lần dài hơn văn bản gốc. Cấu trúc của các cấp có "nhiều tầng" phong cách để người chơi có thể chọn diễn của họ ở mỗi cấp, bằng cách chọn giữa đường cao tốc hoặc đường hầm ngầm dưới lòng đất. Nhưng không có vấn đề gì bạn muốn, bạn không thể tránh các zombies !