Tank Trouble 2

5/ 5    1 ratings

Bể rắc rối 2 với nhiệm vụ để tiêu diệt các xe tăng địch để trở thành người sống sót cuối cùng, các trò chơi hấp dẫn, đã được yêu thương bởi nhiều người. Bạn có thể chọn để chơi với chế độ máy tính hoặc với tối đa là hai người chơi khác. Tham gia vào các trận đánh mê cung với rất nhiều các hạng mục phải thu để giúp bạn phá hủy các xe tăng tốt hơn. Trở thành người sống sót cuối cùng hoặc điểm nhiều điểm để giành chiến thắng