Snail Bob 5

5/ 5    1 ratings

Ốc bob 5 : Love story - Our ốc Bob biết tình yêu, và giúp đỡ anh ta tìm thấy tình yêu đích thực của cuộc sống bằng cách di chuyển qua tất cả những thách thức và trở ngại trong rừng một cách an toàn và tìm một nửa của cuộc đời bạn. Trong mỗi cấp độ thách thức, giúp đỡ Bob tìm đủ 3 sao ẩn, sử dụng các bộ phận từ 1 tới một điểm đến an toàn.