Learn to Fly

5/ 5    1 ratings

Learn To Fly , chim cánh cụt muốn chứng minh cho mọi người rằng ông có thể bay bằng cách thực hành mỗi ngày ngay sau khi những gì ông nghiên cứu. Bạn giúp chú chim cánh cụt học bay bằng cách kiểm soát các góc bay đi xa hơn. Sau mỗi chuyến bay, bạn sẽ kiếm được tiền và sử dụng tiền để mua nâng cấp để giúp bạn bay xa hơn, kiếm nhiều tiền hơn và mua tất cả các nâng cấp.