Bad Ice Cream 3

5/ 5    1 ratings

Bad Ice Cream 3 là một trò chơi mà thu thập rất nhiều trái cây và thực phẩm bởi một nhân vật kem ít. Bạn có thể chọn các hương vị kem, chọn chế độ chơi với tối đa 4 người. Các cấp trong phần thứ 3 này đã có rất nhiều điều mới và thú vị hơn. Tạo khối băng để ngăn chặn con quái vật tấn công bạn hoặc vi phạm để có được một chiều. Mỗi cấp độ bạn phải thu thập tất cả các mặt hàng và an toàn để chiến thắng.