Monkey Go Happy 4

5/ 5    1 ratings

Khỉ Go Chúc mừng 4 là một niềm vui đèn flash trò chơi thông qua các hoạt động logic. Mặc dù có rất nhiều khỉ, họ vẫn còn buồn, và bạn cần phải hoàn thành các câu đố trên mỗi cấp để làm cho họ hạnh phúc một lần nữa. Mỗi tương ứng với mức độ cho một vấn đề kết hợp các đối tượng trên màn hình để tạo thành một hành động cụ thể. Có rất nhiều cấp độ chơi với độ khó tăng dần và yêu cầu bạn phải hoàn thành chúng một cách nhanh chóng