Learn to Fly 2

5/ 5    1 ratings

Learn To Fly 2 là một con chim cánh cụt người trong một căn phòng bệnh viện và đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu về cách bay, sau đó ông đã thử nghiệm để học cách bay. Thay đổi góc của chim cánh cụt để nó bay xa, tránh chướng ngại vật hoặc đối tượng cảm động làm tăng tiền thưởng. Sau mỗi ngày học bay, nó nhận được một phần thưởng và được sử dụng để mua nâng cấp tốt hơn để rời khỏi chuyến bay còn thú vị hơn.