Earn to Die 2

5/ 5    1 ratings

คุณจะเริ่มต้นด้วยบิตของเงินในมือของคุณและรถบนท้องถนน รุ่นนี้ได้รับที่จะตาย 2นอกจากนี้ยังมีโหมด Story ที่มีเนื้อหาเรื่องราวได้ถึง 5 ครั้งนานกว่าข้อความเดิม โครงสร้างของระดับมี "หลายขั้นตอน" รูปแบบเพื่อให้ผู้เล่นที่สามารถเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของพวกเขาในแต่ละระดับโดยการเลือกระหว่างทางหลวงหรืออุโมงค์ใต้ดินในพื้นดิน แต่ไม่ว่าสิ่งที่คุณต้องการคุณจะไม่สามารถหลีกเลี่ยงซอมบี้ !