Snail Bob

5/ 5    1 ratings

Ốc Bob là một vật lý tương tác trò chơi câu đố , Bạn phải kiểm soát Bob để tìm đường ra giữa mỗi cấp. Bob có thể di chuyển về phía trước và chạm vào vỏ để Bob ẩn trong một số trường hợp. Ngoài ra, có một mục tiêu thứ yếu khi bạn phải cố gắng tìm ba ngôi sao ẩn xung quanh. Chúng có thể được ẩn đằng sau đồ đạc hoặc ngụy trang cẩn thận. Điều này giúp người chơi cố gắng tìm và mang lại nhiều niềm vui hơn khi hoàn thành mỗi màn hình một cách hoàn hảo.