Puzzle Bobble 2

5/ 5    1 ratings

Puzzle Bobble 2 liên hợp gặt đập bong bóng đầy màu sắc để tiêu diệt chúng. Bằng cách bắn những quả bóng cùng màu như các quả bóng ở trên, họ bị phá hủy bằng cách kết hợp 3 hoặc nhiều hơn quả bóng cùng màu. Bạn có hai chế độ chơi được phá hủy bóng trong một thời gian hạn chế hoặc chống lại các nhân vật khác. Hoàn thành chế độ để mở khóa các khu vực mới thú vị hơn.