Fireboy and Watergirl 5 Elements

3/ 5    1 ratings

Fireboy và Watergirl 5 Elements , Fireboy và Watergirl khám phá ngôi đền khác nhau như ngôi đền gió, ngôi đền đá, đền thờ lửa, đền rừng ... Họ cần phải chinh phục từng ngôi đền bằng cách vượt qua nhiều thách thức. Yếu tố khác nhau, thu thập kim cương màu và đi đến cánh cửa cuối cùng. Hai nhân vật với khả năng khác nhau sẽ hỗ trợ lẫn nhau để vượt qua khó khăn.