FireBoy and WaterGirl 2 in The Light Temple

5/ 5    1 ratings

Fireboy và Watergirl 2 trong đền thờ Ánh sáng mất các nhân vật Fireboy và Watergirl ra khỏi Đền Light. Hoàn thành 40 cấp độ của hồ qua, nham thạch, hỏa hoạn và nhiều nguy hiểm khác, và thu thập tất cả những viên kim cương trên đường đến lối ra khẩn cấp. Hai nhân vật đều có những ưu và nhược điểm khác nhau, nhưng họ bổ sung cho nhau để vượt qua những thử thách dễ dàng hơn.