Monkey Go Happy 6

5/ 5    1 ratings

ลิงไปมีความสุขที่ 6กลับมาอีกครั้งและมีผู้เล่นที่สร้างความเสียหาย ต่อเนื่องกับการเดินทางคือการทำให้มีความสุขลิงเศร้าอีกครั้งโดยการกรอกการดำเนินการในแต่ละระดับของการเล่น เกมหลายระดับด้วยปริศนาที่ซับซ้อนที่ต้องคิดเชิงตรรกะของคุณเพื่อที่สมบูรณ์ สังเกตและความชำนาญรวมวัตถุและรายการที่รวมอยู่ในแต่ละระดับเพื่อดำเนินการเฉพาะ